2005/May/13

ในสัญญาจ้างแรงงานนั้น มีกรณีใดบ้างที่นายจ้างจะไล่ลูกจ้างออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทน

ตอบ ตาม ป.พ.พ.มาตรา583 บัญญัติว่า นายจ้างจะไล่ลูกจ้างออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือให้สินไหมทดแทนก็ได้หากลูกจ้างกระทำการดังต่อไปนี้

1.จงใจขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง

2.ละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างเป็นอาจิณ

3.ละทิ้งการงานเป็นเวลา3วันทำการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

4.กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

5.ทำประการอื่นอันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต


edit @ 2005/05/13 11:30:53
ชื่อ: 
เว็บไซต์: 
คอมเมนต์:


smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

#1  by   (203.209.105.225) At 2005-06-21 15:53, 
เรื่องการเลิกจ้าง
#2  by   (203.209.105.225) At 2005-06-21 15:54, 
#3  by   (203.172.90.37) At 2005-06-26 13:45, 
#4  by   (203.144.212.158) At 2005-07-05 10:10, 
#5  by   (203.209.44.31) At 2005-07-06 13:49, 
#6  by   (61.19.148.195 /203.144.141.236) At 2005-07-10 16:01, 
หางานทำ
#7  by  พันทการณ์ (203.172.43.221) At 2005-07-11 13:25, 
ต้องการถามว่า ถ้าบริษัท ได้เป็น บมจ. แล้ว ทางบริษัทจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องการจ้างงานอย่างไรบ้าง
เช่น เงินเดือนขั้นต่ำต้องปรับให้พนักงานเท่าไร
วันพักร้อน วันลากิจ เป็นต้น
รบกวนตอบด้วยนะคะ

ส่งกลับมาที่ Mail suchart_sirichum@hotmail.com
#8  by  จี้ (58.11.109.54) At 2005-07-16 09:01, 
เป็นลูกจ้างสัญญาจ้างปีต่อปีทำงานต่อเนื่องมาแล้วเกือบ 7 ปี หากถูกบอกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดใด ๆ จะได้รับเงินทดแทนไหมคะ
#9  by   (203.113.67.36) At 2005-07-18 13:49, 
มีระเบียบของการกู้เงินของพนักงานเอกชนไหมค่ะ
แล้วถ้ามี พนักงานจะต้องจ่ายดอกเบี้ยขั้นต่ำจำนวนร้อยละเท่าไหร่
#10  by  อรทัย (58.11.39.105) At 2005-07-19 11:44, 
มีระเบียบของการกู้เงินของพนักงานเอกชนไหมค่ะ
และถ้ามี พนักงานจะต้องจ่ายดอกเบี้ยขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่
ส่งมาที่ ora_999@hotmail.com
#11  by  อรทัย (58.11.39.105) At 2005-07-19 11:47, 
#12  by   (203.155.199.2) At 2005-07-26 13:19, 
ต้องการทราบกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องวันหยุดตามเทศกาล และวัลาที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าใน1ปีมีวันหยุดกี่วันและสามารถลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อนได้กี่วัน
#13  by  a (61.47.99.25) At 2005-07-26 22:50, 
#14  by   (203.151.141.196 /203.150.96.66) At 2005-08-03 13:04, 
มีสัญญาจ้างแรงงานบอกไว้หรือไม่ว่าให้หักเงินประกันกับลูกจ้างที่ทำงานให้ตำแหน่งหน้าที่คลังสินค้า
#15  by  ใจ (203.113.67.70) At 2005-08-05 09:23, 
#16  by   (203.156.48.52) At 2005-08-07 16:47, 
#17  by   (203.170.232.230) At 2005-08-09 14:14, 
#18  by   (203.156.41.43) At 2005-08-17 19:49, 
กรณีบรืษัทเลิกจ้างพนักงาน บรืษัทจะจ่านเงินกองทุนทดแทนให้แก่พนักงานที่มีอายุงานติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี เพียง 75%ได้หรือไม่ และหากพนักงานร้องขอให้บริษัทจ่ายเงืนดังกล่าว100 % และหากบริษัทนายจ้างไม่ยินยอมจ่ายให้จะร้องเรียนได้ที่ไหน
#19  by   (61.7.144.70) At 2005-08-18 15:57, 
#20  by   (202.183.167.79) At 2005-08-20 11:48, 
เป็นลูกจ้างสัญญาจ้างปีต่อปีทำงานต่อเนื่องมาแล้วเกือบ 7ปี หากถูกบอกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทำความผิดใดๆหรือผิดสัญญาใด ๆ จะได้รับเงินทดแทนไหมคะ
#21  by   (202.29.26.230 /172.16.2.148) At 2005-08-24 12:03, 
เป็นลูกจ้างสัญญาจ้างปีต่อปีทำงานต่อเนื่องมาแล้วเกือบ 7ปี หากถูกบอกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทำความผิดใดๆหรือผิดสัญญาใด ๆ จะได้รับเงินทดแทนไหมคะ
#22  by  พัทรี พรมเกตุ (202.29.26.230 /172.16.2.148) At 2005-08-24 12:04, 
เป็นลูกจ้างที่กำลังตั้งครรภ์ และนายจ้างพยายามจะเชิญ(ไล่)ออก ทำงานมาแล้ว 16 เดือน อยากทราบว่าจะเรียกร้องค่าชดเชยได้เท่าไหร่ และต้องติดต่อกับหน่วยงานใด อย่างไร
ขอความกรุณาติดต่อกลับมาที่ winny_2517@hotmai.com
ขอแสดงความนับถือ
#23  by  wilawan (203.170.153.176) At 2005-08-24 17:13, 
#24  by   (203.151.140.112 /203.113.61.106) At 2005-08-24 18:27, 
นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างเซ็นต์สัญญาที่นอกเหนือจ้างสัญญาจ้างงานตามที่ตรงลงกันได้หรือเปล่า เช่นเมื่อนายจ้างอนุญาติให้ลูกจ้างได้รับการอบรมตามความเหมาะสมแล้ว พอเสร็จสิ้นการอบรมมาหลายเดือนแล้ว ลูกจ้างต้องการออกจากงาน นายจ้างกับออกสัญญาเกี่ยวกับการอบรมมาให้ลูกจ้างเซ็นต์ เพื่อที่จะให้ลูกจ้างทำงานต่อไปอีกจนครบสัญญาที่เขียนมาที่หลัง หากไม่ครบก็จะมีการปรับเป็นเงิน อย่างนี้นายจ้างทำถูกหรือผิด หากลูกจ้างไม่ทำตามสัญญาจะมีผลอะไรหรือเปล่า จะมีความผิดร้ายแรงมากไหม และในสัญญาก็ไม่มีการประทับตราของบริษัท และไม่มีพยานเซ็นต์ทราบเลย มีแต่นายจ้างกับลูกจ้างที่เซ็นต์เท่านั้น
ผมอยากให้ช่วยตอบคำถามผมด้วย ส่งคำตอบมาที่ mail : intaransee@yahoo.com
หากช่วยไขข้อข้องใจของผม ผมจะขอบคุณมาหรืออาจให้เป็นคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง
#25  by  บรรเจิด (203.146.168.250) At 2005-08-25 16:09, 
#26  by   (58.147.14.33) At 2005-08-30 20:14, 
#27  by   (58.147.14.33) At 2005-08-30 20:19, 
#28  by   (58.147.14.33) At 2005-08-30 20:19, 
#29  by   (58.147.14.33) At 2005-08-30 20:22, 
#30  by   (58.136.76.141) At 2005-08-31 13:53, 
#31  by   (58.136.76.141) At 2005-08-31 13:53, 
ขอสอบถามว่า "ละทิ้งการงานเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร" อยู่ในมาตราใดของกฎหมาย
ขอบคุณค่ะ
#32  by  อนงค์นุช (203.209.32.76) At 2005-08-31 14:54, 
ต้องการทราบกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับวันหยุดพักร้อน - ลากิจ - ลาป่วย
ว่า ตามกฎหมายแรงงานที่ถูกต้อง ใน 1 ปี ควรได้เท่าไร และมีขั้นตอนในการลาอย้างไรบ้าง ช่วยส่งรายละเอียดให้ด้วยน่ะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

#33  by  จันทนา (61.91.191.164) At 2005-09-08 17:16, 
www.siamhrm.com สอบถามได้ เวปเกี่ยวกับงานบุคคล
#34  by  HR (58.136.152.202) At 2005-09-12 10:01, 
#35  by   (202.143.145.37 /192.168.100.43) At 2005-09-13 09:39, 
บริษัทสามารถบังคับให้พนักงานต้องทำงานกับบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด ... ปี ( เช่น 2 ปี ) ได้หรือไม่ครับ ใครพอรู้ช่วยให้คำตอบหน่อยครับ เพราะเห็นบางที่เริ่มเอามาใช้กัน
#36  by  เรืองรัตน์ (203.148.189.13 /10.11.60.105) At 2005-09-13 14:48, 
#37  by   (58.10.36.63) At 2005-09-19 13:38, 
อยากทราบว่าถ้าไม่มีความผิดจะถูกลดเงินเดือนได้หรือไม่เป็น บมจ.ด้วยกรุณาตอบกลับ kai_fotogear@yahoo.com
#38  by  Nokia (203.151.140.123 /203.113.39.55) At 2005-09-21 13:15, 
#39  by   (203.188.39.73) At 2005-09-22 12:19, 
#40  by   (61.91.64.208) At 2005-10-12 13:36, 
#41  by   (58.10.208.188) At 2005-10-26 13:14, 
ต้องการทราบว่าหากต้องถูกย้ายไปประจำต่างจังหวัด บริษัทจะต้องช่วยเหลืออะไรแก่พนักงานบ้างครับ
#42  by   (203.147.39.34) At 2005-10-26 15:31, 
#43  by   (58.11.49.58) At 2005-10-29 13:27, 
#44  by   (202.143.167.250) At 2005-11-04 10:57, 
#45  by   (202.143.167.250) At 2005-11-04 10:57, 
#46  by   (202.143.167.250) At 2005-11-04 10:57, 
ถ้าลูกจ้างเพิ่งเข้ามาปฏิบัติงานประสบอุบัติเหตุนอกงานแล้วต้องหยุดพักฟื้นทางนายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงหรือไม่
#47  by  A (203.113.80.9) At 2005-11-05 13:48, 
#48  by   (203.159.12.15 /203.159.4.2) At 2005-11-08 13:42, 
อยากทราบเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ว่ากรณีนี้นายจ้างมีความผิดหรือไม่ อย่างไร และจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง เรื่องมีอยู่ว่า
นายจ้างได้ว่าจ้างคนงานรับเหมาสูบน้ำในบ่อ 1 คน และผู้รับเหมาได้พาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาช่วยงาน ซึ่งนายจ้างไม่รู้ว่ามีการพาเด็กมาช่วยงาน
และเกิดอุบัติเหตุไฟช็อตเด็กเสียชีวิต ในขณะที่ทำงานอยู่ เนื่องจากเด็กได้ถอนหลักปักเสาไฟฟ้าข้างบ่อไปเขี่ยถังน้ำมันที่ตกลงไปในบ่อ ทำให้ไฟช็อต และในขณะนั้น ผู้รับเหม
#49  by  Rak_sak (203.148.243.244) At 2005-11-14 15:35, 
#50  by   (203.152.28.130) At 2005-11-18 12:07, 

<< Home


F16FALCON
View full profile