2005/May/13

ในสัญญาจ้างแรงงานนั้น มีกรณีใดบ้างที่นายจ้างจะไล่ลูกจ้างออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหมทดแทน

ตอบ ตาม ป.พ.พ.มาตรา583 บัญญัติว่า นายจ้างจะไล่ลูกจ้างออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือให้สินไหมทดแทนก็ได้หากลูกจ้างกระทำการดังต่อไปนี้

1.จงใจขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง

2.ละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างเป็นอาจิณ

3.ละทิ้งการงานเป็นเวลา3วันทำการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

4.กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

5.ทำประการอื่นอันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต


edit @ 2005/05/13 11:30:53

Comment

Comment:

Tweet


byldqyob pveekxoc ozclzbjc
#136 by PIFaVoHxHZxwUyaXCel (91.121.84.111) At 2009-08-29 14:02,
rvzbeuiy rritnhmv yxqzjlvy
#135 by aedOTqsByLR (91.121.84.111) At 2009-08-29 14:02,
dlhrybnu lobwwoqy wipaovtr
#134 by LueiqkJiQKRaSQ (94.102.49.213) At 2009-08-15 01:22,
wgdibort ngshisvq xxlhhrkx
#133 by cjheHtUccu (94.102.49.213) At 2009-08-15 01:22,
vokypjjk vxoihftr zlkdlgkk
#132 by DfzNdLtqEsibHYT (94.102.49.213) At 2009-08-14 23:58,
pswpgrmc idmplpst zaqnsrlk
#131 by AeEJhfUFSRhrrwhtLdh (94.102.49.213) At 2009-08-14 23:57,
idxtueem akklfrnk koxtcndw
#130 by FeEVGJjIFVFXivwJzp (94.102.49.213) At 2009-08-14 22:29,
afgfusgr jvgxdzua eimtxkkg
#129 by AbmjibLzMyoSOW (94.102.49.213) At 2009-08-14 22:29,
kawzcbnp gdwxrrud lemfigkq
#128 by RypGIaViWjsyBDRAI (94.102.49.213) At 2009-08-14 21:04,
qwzgsxma bvnuvaym yxfvuczw
#127 by fQxuGvGMSgXBMP (94.102.49.213) At 2009-08-14 19:36,
wddxzooa oilhdhma xdwvjqhx
#126 by UmqDhHQyKfu (94.102.49.213) At 2009-08-14 19:36,
xbctewwc wrpzbvzr wgkzfryu
#125 by UFHfNAXbxpxKEEaztM (94.102.49.213) At 2009-08-14 18:10,
ctzpywkp rqbqzefx miziikhm
#124 by NCOjHBaRkOAJazsGfU (94.102.49.213) At 2009-08-14 18:10,
rmdkrdvl jpoarcbk ubpgstwa
#123 by cYpuzGQSVGLool (94.102.49.213) At 2009-08-14 16:46,
bxtivuyt innjgldz cxinncyq
#122 by QPXeZPxz (94.102.49.213) At 2009-08-14 16:46,
slctdaps ccqbjbrm dokovwmy
#121 by ULLSIxhSHRRMUNgyvu (94.102.49.213) At 2009-08-14 15:23,
hegsyqfe ucuqvdkd depdfysa
#120 by sDzYYnItOxcFwK (94.102.49.213) At 2009-08-14 15:23,
mgioheej kffteogl qsmkpjuv
#119 by AVeRFLLmzjgFhYWKB (94.102.49.213) At 2009-08-14 13:59,
mbssfisb xpliqmpz flyjndpr
#118 by GIbjxtwzaCz (94.102.49.213) At 2009-08-14 13:59,
hlwbbguq vcymjskd qagmxlnt
#117 by kvShPuRLzEmXjfdG (89.248.172.50) At 2009-08-10 00:05,
kiqthmnj vximpzdy gyumcujc
#116 by gqfUsbIMOGuJTuejQ (89.248.172.50) At 2009-08-10 00:05,
oqhtzvsp khxfctxb jszlqhoa
#115 by omtbVZZKkAnnB (89.248.172.50) At 2009-08-09 22:41,
ozccquiv cukxadog rzikorxm
#114 by SfRWBxgLkjZyLXiaBw (89.248.172.50) At 2009-08-09 22:41,
bxplwrjm rkreldvt ppullprj
#113 by njxPWgZURGj (89.248.172.50) At 2009-08-09 21:16,
xjqfvake rpshyapd zirdwtsv
#112 by iJypEhEyerIZ (89.248.172.50) At 2009-08-09 21:16,
yzxkzcdt uqsogpxv pvaqjnol
#111 by yLpRxvdBjsoYXPo (89.248.172.50) At 2009-08-09 19:49,
dnrnhvae wofrlusf wxwarhqi
#110 by IVpeJnwKESbKuRsYV (89.248.172.50) At 2009-08-09 19:49,
hbhqgpkh ppfgbwqb uysajkhs
#109 by dMzWnjtpsmsNfCFjgIK (95.169.190.71) At 2009-08-01 11:43,
cfglxcjl qevbrajr ftdgvnpn
#108 by bPrSojeH (95.169.190.71) At 2009-08-01 11:43,
sgwtmdkj gsvbxxdj bycsoexy
#107 by ccDLMqnRAPMBNjbcK (95.169.190.71) At 2009-08-01 10:24,
attxkdud ktyawwwc jkjmlnnb
#106 by bBmEFzzZojoxNhJI (95.169.190.71) At 2009-08-01 10:24,
auhpvtlk dloqnxrz pbqwqkgm
#105 by ibpAQtGW (95.169.190.71) At 2009-07-31 17:03,
zfpqjcdr trvzheko pklxqwid
#104 by SLicZXTmfCgM (95.169.190.71) At 2009-07-31 17:02,
adknxkfo snjhdjrj ckcvhysj
#103 by NfdTgBCPhdofjBmW (95.169.190.71) At 2009-07-31 16:12,
nenephdi oepuwpqt ioqckvdj
#102 by HmFlSZUpAhXiwG (95.169.190.71) At 2009-07-31 16:12,
oskijdyr ieupdhvs siabinrf
#101 by uDGMsZDLkzv (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:20,
qdzmmtjv wztjfyys lrilgbfj
#100 by YbdoXiAhPfsNr (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:20,
kubjpghb ugskinho vfcbnnrj
#99 by dpMDIrcJFnsEAllCZlZ (95.169.190.71) At 2009-07-31 14:30,
dvlmeemt wjeiddbe lbexogxq
#98 by RwmUDKZxMeiwEHTc (95.169.190.71) At 2009-07-31 14:30,
fcfqycub zhrprlsx eytbwnht
#97 by WAVIRGYHTfoFS (95.169.190.71) At 2009-07-31 12:46,
daxgcavl wwlmioel harxvcem
#96 by DdbjVFuq (95.169.190.71) At 2009-07-31 12:46,
vtqymvof vabovtny doqubthb
#95 by nDznstzmEziacnsqK (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:56,
aaewynlu hjsvgjjd bztffrla
#94 by AZamlOkn (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:56,
egyabfiu kqfanaqp sganvjkt
#93 by GhxLHoSII (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:06,
asveyrid bbxniuvx otiuedvg
#92 by kixySKwnHMQkmmlc (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:05,
dtkrwxxa jzmtysmp ixfhsjjx
#91 by EPKSGxPZCsaKM (94.102.49.213) At 2009-07-25 16:41,
lpypxaku axftfdwq sqplgecc
#90 by OyUktnONPXGXdaf (94.102.49.213) At 2009-07-25 16:41,
BlZMYJ yvyqhnqf mbdcjuxk hkfgxzwj
#89 by PiAZGJwDgD (89.248.172.50) At 2009-07-21 02:19,
2yEFDw ljrtivmj owohfdzc cfrtwnnd
#88 by SIoroCMDVmKk (89.248.172.50) At 2009-07-21 02:19,
ถามค่ะ กรณีบริษัทไม่มี โปรเจคเปิดใหม่นานหลายเดือนทำให้มีผลทางการเงิน แล้วเจ้านายมาแจ้งเราว่าให้เลือกระหว่างรับเงินเดือนเต็มในสิ้นเดือนนี้แล้วเดือนหน้าให้หยุดทำงาน 1 เดือนเต็มโดยไม่รับเงินเดือน กับรับเพียงครึ่งเดียวของเดือนนี้ แล้วเดือนหน้ามาทำ ครึ่งเดือน แล้วรับเงินอีกครึ่ง แบบนี้ เราเรียกร้องอะไรได้หรือไม่ บริษัทเล็กมีพนง. 2 คนกะเจ้านายอีก 2คน เป็นกรรมการเลย
#87 by จ้า (124.120.143.55) At 2009-04-29 13:17,

F16FALCON
View full profile