2005/May/13

เรื่องนี้เขียนขึ้นจากเรื่องที่มีคนเขามาเล่าให้ฟัง (อีกแล้ว) ครับว่า ตอนนี้มีคดีเกิดขึ้นจริงในเมืองไทยว่า บริษัทหนึ่งเขาไปฟ้องร้องช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าไปลบข้อมูลของบริษัท ซึ่งบรรจุอยู่ในฮาร์ดดิสก์ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายครับ ก็คือเขาฟ้องเป็นคดีแพ่งในฐานละเมิดนั่นล่ะครับ ผมในฐานะนักกฎหมายก็เลยลองวิเคราะห์ปัญหาเรื่องนี้ดูเล่น ๆ ครับว่า จริงๆ แล้วใครผิดใครถูก

ปัญหาข้างต้นมันคงเกิดขึ้นจากการที่บริษัทเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปซ่อมล่ะครับ แล้วทางช่างคงเห็นว่าหมดทางเยียวยาก็เลย format harddisk แล้วลงโปรแกรมใหม่ครับ พวก application ต่างๆ น่ะลงใหม่ได้ครับ แต่ file ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทมันถูกลบไปหมดน่ะสิครับ แล้วจะทำยังไง รูปเรื่องที่บริษัทเขาจะฟ้องช่างก็คงเป็นว่า ช่างน่ะจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์สูญหายไปครับ ส่วนช่างซ่อมเขาก็คงโต้แย้งว่า อ้าว ข้อมูลของคุณคุณก็ต้อง backup ไว้สิ แล้วการที่เอาคอมพิวเตอร์มาให้ฉันซ่อมก็ย่อมคาดหมายได้อยู่แล้วว่าอาจต้องมีการ format harddisk แล้วทำให้ข้อมูลสูญหายไป การจะมากะเกณฑ์ให้ช่างทำ backup ข้อมูลให้ก็น่าจะเป็นการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ก็คงจะเถียงกันไปได้และมีเหตุผลทั้งคู่ครับ ผมไม่แน่ใจว่าศาลท่านจะวินิจฉัยว่าอย่างไร แต่ถ้าตัดสินออกมาแล้วก็คงจะเป็นบรรทัดฐานกับทั้งบริษัทและฝ่ายช่างครับว่า หน้าที่ในการ backup ข้อมูล ควรเป็นของใคร แล้วกรณีที่ช่างไม่ backup ข้อมูลก่อน format harddisk จะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดหรือไม่

โดยความเห็นส่วนตัวของผมแล้ว หลักที่ศาลท่านจะใช้วินิจฉัยน่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการทำงานของช่างซ่อม computer ครับว่าการ format harddisk น่ะเป็นวิธีการซ่อมตามปกติหรือเปล่า แล้วโดยทั่วไปก่อนจะลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์จะต้องถามเจ้าของเครื่องก่อนหรือไม่ ในฐานะที่ผมก็มีโอกาสเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์กับเขาเหมือนกัน ผมก็เห็นว่าก่อนช่างจะลบข้อมูลก็ควรถามผมสักนิดครับว่าผมน่ะ backup ข้อมูลไว้หรือยัง จะได้ไม่มีปัญหามาฟ้องร้องเรื่องกันทีหลังนะครับ

Comment

Comment:

Tweet


kup ข้อมูลไว้นั้นเป็นหน้าที่ของใครไม่ได้ เพราะถ้าทางลูกค้าเกิดปัญหาขึ้นกระทันหันแ
#59 by Rent a Lamborghini (117.203.13.235) At 2011-12-29 19:25,
มผมสักนิดครับว่าผมน่ะ backup ข้อมูลไว้หรือยัง จะได้ไม่มีปัญหามาฟ้องร้องเรื่องกันทีหลั
#58 by soon (117.203.7.201) At 2011-12-26 15:37,
ต้องถามเจ้าของเครื่องก่อนหรือไม่ ในฐานะที่ผมก็มีโอกาสเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์กับเขาเหมือนกัน ผมก็เห็นว่าก่อนช่างจะลบข้อมูลก็ควรถามผมสัก
#57 by Seo Reseller (117.203.11.159) At 2011-12-22 16:59,
ก็คือเขาฟ้องเป็นคดีแพ่งในฐานละเมิดนั่นล่ะครับ ผมในฐานะนักกฎหมายก็เลยลองวิเคราะห์ปัญหาเรื่องนี้ดูเล่น ๆ ครับว่า จริงๆ แล้วใครผิดใครถูก
#56 by Web Design Agency (117.203.3.16) At 2011-11-25 17:47,
รื่องนี้เขียนขึ้นจากเรื่องที่มีคนเขามาเล่าให้ฟัง (อีกแล้ว) ครับว่า ตอนนี้มีคดีเกิดขึ้นจริงในเมืองไทยว่า บริษัทหนึ่งเขาไปฟ้องร้องช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าไปลบข้อมูลของบริษัท ซึ่งบรรจุอยู่ในฮาร์ดดิสก์ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายครับ ก็คือเขาฟ้องเป็นคดีแพ่งในฐานละเมิดนั่นล่ะครับ ผมในฐานะนักกฎหมายก็เลยลองวิเคราะห์ปัญหาเรื่องนี้ดูเล่น ๆ ครับว่า จริงๆ แล้วใครผิดใครถูก
#55 by Digital Agency Orlando (117.196.245.83) At 2011-11-17 17:39,
นอยู่แล้ว แต่จะเรียกร้องได้เท่าไหร่มันอีกเรื่อง ยากจะหาหลักฐานเพราะข้อมูลถูกลบ
#54 by SEO Agency Florida (117.196.231.74) At 2011-11-14 18:53,
ไป การจะมากะเกณฑ์ให้ช่างทำ backup ข้อมูลให้ก็น่าจะเป็นการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ก็คงจะเถียงกันไปได้และมีเหตุผลทั้งคู่ครับ ผมไม่แน่ใจว่าศาลท่านจะวินิจฉัยว่าอย่างไร
#53 by selling a franchise (117.196.249.0) At 2011-11-05 17:13,
ไม่ backup ข้อมูลก่อน format harddisk จะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดหรือไม่<a href="http://www.medicalcodingandbillingschools.net/">medical billing and coding schools</a>
#52 by medical billing and coding schools (117.196.238.14) At 2011-11-03 13:13,
เรื่องนี้เขียนขึ้นจากเรื่องที่มีคนเขามาเล่าให้ฟัง (อีกแล้ว) ครับว่า ตอนนี้มีคดีเกิดขึ้นจริงในเมืองไทยว่า บริษัทหนึ่งเขาไปฟ้องร้องช่างซ่อมเครื่อง.
#51 by romantic vacations (117.203.3.167) At 2011-11-02 20:29,
จ้าของเครื่องก่อนหรือไม่ ในฐานะที่ผมก็มีโอกาสเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเต
#50 by pitons (117.203.13.255) At 2011-11-02 18:06,
I can do whatever I want. I think that genre is a dying thing, because I think that a lot of people are just abandoning the rules.”
#49 by detox yoga (117.203.8.129) At 2011-11-02 16:57,
I can do whatever I want. I think that genre is a dying thing, because I think that a lot of people are just abandoning the rules.”
#48 by detox yoga (117.203.8.129) At 2011-11-02 16:49,
นั่นล่ะครับ ผมในฐานะนักกฎหมายก็เลยลองวิเคราะห์ปัญหาเรื่องนี้ดูเล่น ๆ ครับว่า จริงๆ แล้วใครผิดใครถูก
#47 by seo (117.203.9.94) At 2011-11-01 14:56,
ก็คือเขาฟ้องเป็นคดีแพ่งในฐานละเมิดนั่นล่ะครับ ผมในฐานะนักกฎหมายก็เลยลองวิเคราะห์ปัญหาเรื่องนี้ดูเล่น ๆ ครับว่า จริงๆ แล้วใครผิดใครถูก
#46 by Digital Agency (117.196.225.88) At 2011-10-27 18:45,
ถ้าจะformatมันก็ต้องถามลูกค้าก่อนอยู่แล้ว แต่จะเรียกร้องได้เท่าไหร่มันอีกเรื่อง ยากจะหาหลักฐานเพราะข้อมูลถูกลบไปแล้ว
#45 by Cheap Web Design (117.196.225.88) At 2011-10-27 13:38,
หากเครื่องเสียช่างควรจะตรวจสอบข้อมูลและสอบถามลูกค้าก่อนลงมือทำ
#44 by real spy gear (117.196.225.88) At 2011-10-27 12:21,
ผมในฐานะนักกฎหมายก็เลยลองวิเคราะห์ปัญหาเรื่องนี้ดูเล่น ๆ ครับว่า จริงๆ แล้วใครผิดใครถูก
#43 by medical billing and coding (117.196.227.31) At 2011-10-26 17:54,
ปัญหาข้างต้นมันคงเกิดขึ้นจากการที่บริษัทเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปซ่อมล่ะครับ แล้วทางช่างคงเห็นว่าหมดทางเยียวยาก็เลย.
#42 by Christian Web Design (117.196.236.62) At 2011-10-23 19:50,
ก็คือเขาฟ้องเป็นคดีแพ่งในฐานละเมิดนั่นล่ะครับ ผมในฐานะนักกฎหมายก็เลยลองวิเคราะห์ปัญหาเรื่องนี้ดูเล่น ๆ ครับว่า จริงๆ แล้วใครผิดใครถูก
#41 by best electronic cigarettes (117.203.2.72) At 2011-10-22 15:04,
เป็นของใคร แล้วกรณีที่ช่างไม่ backup ข้อมูลก่อน format harddisk จะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดหรือไม่
#40 by best toilets (117.203.14.130) At 2011-10-21 22:37,
รสำคัญซุกซ่อนในไดร์ท c อีกหรือไม่เพราะการลงosใหม่จะต้องฟอร์แม๊ตไดร์ท c เพียงไดร์ทเดียว ส่วนไดร์ทรองเช่น d e และอื่น ๆ คงไม่มีปัญหานอกจากการสแกนไวรัส
#39 by heated towel racks (117.212.88.248) At 2011-10-21 20:11,
หน้าที่ในการ backup ข้อมูล ควรเป็นของใคร แล้วกรณีที่ช่างไม่ backup ข้อมูลก่อน format harddisk จะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดหรือไม่
#38 by cordless hammer drill (117.203.14.130) At 2011-10-21 17:53,
ICANN process (although one might argue that it is not ICANN, but objection by the Internet community to the service that has stalled it).<a href="http://gopithota.net/get-roth-ira-guide-now/">how to open a roth ira</a>
#37 by how to open a roth ira (117.203.8.145) At 2011-10-20 12:25,
Thanks for the great article here at your blog. I know it will help me and many others.
#36 by SEO UK (117.203.8.106) At 2011-10-18 19:20,
เพียงไดร์ทเดียว ส่วนไดร์ทรองเช่น d e และอื่น ๆ คงไม่มีปัญหานอกจากการสแกนไวรัส
#35 by Buy Electronic Cig (117.196.236.173) At 2011-10-15 03:04,
งคอมพิวเตอร์กับเขาเหมือนกัน ผมก็เห็นว่าก่อนช่างจะลบข้อมูลก็ควรถามผมสักนิดครับว่าผมน่ะ backup ข้อมูลไว้หรือยัง จะได้ไม่มีปัญหามาฟ้องร้องเรื่องกันทีหลังนะครับ
#34 by lung cancer from smoking (117.203.8.138) At 2011-10-12 22:56,
ฉะนั้นในกรณีนี้ ผิดทั้งคู่ ลูกค้าก็โง่ ช่างก็ควาย ส่วนหน้าที่การแบล็คอัพบอกตรง ๆ คอมเหมือนของส่วนตัว ควรจัดการข้อมูลเองโดยเจ้าของเครื่อง หากเครื่องเสียช่างควรจะตรวจสอบข้อมูลและสอบถามลูกค้าก่อนลงมือทำ
#33 by electric cigeretts (117.203.8.138) At 2011-10-12 21:31,
หน้าที่ในการ backup ข้อมูล ควรเป็นของใคร แล้วกรณีที่ช่างไม่ backup ข้อมูลก่อน format harddisk จะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดหรือไม่
#32 by seo (117.196.246.207) At 2011-10-11 12:55,
แล้วกรณีที่ช่างไม่ backup ข้อมูลก่อน format harddisk จะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดหรือไม่
#31 by ira vs roth ira (117.203.6.15) At 2011-10-08 17:34,
ช่างคอมพิวเตอร์ต้องไม่มักง่ายครับ
#30 by ช่างคอมพิวเตอร์ (115.87.202.13) At 2010-08-10 15:21,
ผมว่าช่างซ่อมเป็น่ฝ่ายผิดครับ เพราะการซ่อมคอมมันไม่จำเป็นต้อง format ครับ ถ้าจะformatมันก็ต้องถามลูกค้าก่อนอยู่แล้ว แต่จะเรียกร้องได้เท่าไหร่มันอีกเรื่อง ยากจะหาหลักฐานเพราะข้อมูลถูกลบไปแล้ว
(ลูกค้าควรแบ็คอัพข้อมูลด้วยนะครับ บางทีถึงไม่ฟอร์แมท ฮาร์ดดิสมันก้เสียได้)
#29 by ซ่อมคอม (58.8.108.48) At 2010-07-23 17:01,
น่าจะถามลูกค้าก่อนนะ มีงานไรอยู่ไหม ได้ถ่ายโอนเก็บไว้ก่อน ช่างก็ผิดนะครับ เขาทำได้จะมาให้ซ่อมทำไมละ
#28 by ซ่อมคอมพิวเตอร์ (203.144.144.165) At 2010-01-06 11:28,
ในฐานะมี่เป็นช่างน่ะครับขออธิบายแบบนี้
1.หากหมดทางเยียวยาจริงต้องฟอแม๊ทเครื่องลงosใหม่ช่างต้องสำรองข้อมูลให้ลูกค้าเท่าที่ทำได้ เช่นไฟล์เอกสารและรูปใน My document และหน้าdesktop หลังจากนั้นควรถามลูกค้าว่ามีข้อมูลอะไรสำคัญซุกซ่อนในไดร์ท c อีกหรือไม่เพราะการลงosใหม่จะต้องฟอร์แม๊ตไดร์ท c เพียงไดร์ทเดียว ส่วนไดร์ทรองเช่น d e และอื่น ๆ คงไม่มีปัญหานอกจากการสแกนไวรัส

2.ลูกจ้าควรจำใส่กระโหลกหนา ๆ ของสูด้วย (ขอระบายโดนบ่นมาเยอะเรื่องนี้)ไม่ควรเซฟอะไรลงไดร์ทc เอกสาร รูป เพลง หนัง คลิ๊ป ข้อมูลต่าง ๆ จะสำคัญหรือไม่ก็ตาม นอกจากการลงโปรแกรมต่างเพื่อใช้งานเพราะหากosของท่านมีปัญหาช่างไม่รู้กะคุณหรอกว่าคุณซุกซ่อนอะไรไว้ซอกหลืบของไดร์ทc หากคุณเซฟงานไว้ในไดร์ทรอง ปัญหาตรงนี้จะไม่เกิด(ยกเว้นช่างปัญญาควาย ฟอร์แม๊ตมันทุกไดร์ท)

ฉะนั้นในกรณีนี้ ผิดทั้งคู่ ลูกค้าก็โง่ ช่างก็ควาย ส่วนหน้าที่การแบล็คอัพบอกตรง ๆ คอมเหมือนของส่วนตัว ควรจัดการข้อมูลเองโดยเจ้าของเครื่อง หากเครื่องเสียช่างควรจะตรวจสอบข้อมูลและสอบถามลูกค้าก่อนลงมือทำ
#27 by ก๊อง กามกว่า (222.123.13.209) At 2009-09-15 10:48,
quiyvbnu agrvilmv qqgnodth
#26 by gLqYChlcrY (91.121.84.111) At 2009-08-29 14:01,
ynppkqzl tpgjdvdc imzmytar
#25 by MnLWzkCJyhF (91.121.84.111) At 2009-08-22 23:00,
pdutwsgo xxgzqtms poplgizo
#24 by RzREryVPdlgm (91.121.84.111) At 2009-08-19 10:01,
txankijv vpiuppto yuozfrzu
#23 by enxrpBGuFddOQqqLaS (94.102.49.213) At 2009-08-15 01:22,
ikglcmjn ubwrfvhu odfvinfn
#22 by rcOGvlZVSGnXhMOz (94.102.49.213) At 2009-08-14 23:57,
kugbodui ysfdjbuk lctishhd
#21 by KKLsMyMa (94.102.49.213) At 2009-08-14 22:29,
mkhlcwvy hmdiggtd ueoknpfj
#20 by ZWOhxRXzDALLaRm (94.102.49.213) At 2009-08-14 19:35,
iwffsqxj tdamabxm toidvazv
#19 by wcuoazsYFBN (94.102.49.213) At 2009-08-14 18:09,
zpwwffjx iivxawsm fwlhprgz
#18 by ZBFtXyScw (94.102.49.213) At 2009-08-14 15:23,
djuvismn vljqhzmk cmcgkzds
#17 by weXwMbivZiS (94.102.49.213) At 2009-08-14 13:57,
ovbhwonk cgumostd efwsuoub
#16 by AatDPlPqcXXODWGDNeg (89.248.172.50) At 2009-08-10 00:04,
gdcmpuow beuvvhmk xyfezzqr
#15 by uwHcPXqiYMtHrKA (89.248.172.50) At 2009-08-09 22:41,
yinodvqs iwgkpfhz bemhczvv
#14 by UwquCpKh (89.248.172.50) At 2009-08-09 21:16,
qmcbhzuh lyfhkbqx mzsucogn
#13 by iRUibasvkjMN (89.248.172.50) At 2009-08-09 19:49,
okxpunwl hoobhjzu hmtlneta
#12 by enuHfYbG (95.169.190.71) At 2009-08-01 11:44,
arwqcefd xvrczdeo jsjkztpp
#11 by hnElrUjAxLuIOv (95.169.190.71) At 2009-08-01 10:23,
nzpdexjw cwkmecpi ilqcilsz
#10 by LJZauoKHOAjQBHmb (95.169.190.71) At 2009-07-31 17:02,

F16FALCON
View full profile