2006/Feb/09

เครื่องหมายการค้า หรือชื่ออื่นที่เรียกว่า ตราสินค้า ยี่ห้อ brand หรือ โลโก้ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงสิทธิและความเป็นเจ้าของของผู้ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย ป้องกันผู้อื่นลอกเลียน ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้ "เครื่องหมายการค้า"จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาด หากได้มีการสร้างเครื่องหมายการค้านี้ให้ติดตลาดแล้วลูกค้าจะจดจำ "แบรนด์" นี้ไว้ เพื่อเลือกสินค้าตามต้องการ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น มีหลายขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้องอาศัยความละเอียดอ่อน เนื่องจากตราสินค้านั้น ๆ อาจไปซ้ำหรือคล้ายคลึงกับตราสินค้าที่มีอยู่แล้วได้ โดยการยื่นจดทะเบียนกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นั้น ต้องได้รับการพิจารณาหลายขั้นตอน ใช้เวลาอย่างน้อย 8-9 เดือน

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีสิทธิประโยชน์อย่างไร

1. เครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบกำหนดสามารถที่จะต่ออายุได้เป็นคราว ๆ คราวละ 10 ปี
2. มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของท่าน
3. มีสิทธิในการทำสัญญาอนุญาตหรือโอนสิทธิ ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของท่าน
4. มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของท่าน

ประเภทของเครื่องหมายการค้า

1. เครื่องหมายการค้า (Trademark): เป็นเครื่องหมายที่ใช้กำกับสินค้า เพื่อแสดงว่า สินค้า ที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับ สินค้า ที่ใช้เครื่องหมายของผู้อื่น เช่น AIS, DTAC
2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark): เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับธุรกิจบริการ เพื่อแสดงว่า บริการ ที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับ บริการ ที่ใช้เครื่องหมายของผู้อื่น เช่น รูปดอกจำปีของการบินไทย
3.
เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark): เป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองคุณภาพในสินค้าหรือบริการของผู้อื่น เช่น เครื่องหมายเชลล์ชวนชิม
4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark): เป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ใช้โดยบริษัท สมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กร์ในกลุ่มเดียวกัน เช่น รูปช้างในตะกร้อของเครือปูนซีเมนต์ไทย

Comment

Comment:

Tweet


slcqsyhc pdawgmzw sinjnygc
#28 by XMluoqWmLCaQtC (91.121.84.111) At 2009-08-29 14:01,
dutgjdgp qxfvkrik hpgqrnto
#27 by yGcWyYapsfI (91.121.84.111) At 2009-08-22 23:00,
dimamnlh bpidofou renfpudd
#26 by QcUwaHNaTyTjaxOU (94.102.49.213) At 2009-08-15 01:21,
hifoavnu ciodmtwj iggciaee
#25 by NZrSeffOYlQnjfksY (94.102.49.213) At 2009-08-14 22:29,
jvdwiudb bdnkqurt vqugsivy
#24 by PLQGklwhJVPgEePvTB (94.102.49.213) At 2009-08-14 21:04,
bnyxyeqm pkoptdiw hoxolznv
#23 by bxJJIBlNoBtMgZcE (94.102.49.213) At 2009-08-14 19:36,
pcffxzxh glogbabv gciypnau
#22 by HVoBzCwPLJNSlnqp (94.102.49.213) At 2009-08-14 18:09,
qwlxuwbr dgbeddvq iisctaxt
#21 by RTxzezuZNs (94.102.49.213) At 2009-08-14 16:46,
lpsvqniz ycnfqset xounvjpm
#20 by BMYWXnutJiYU (94.102.49.213) At 2009-08-14 15:24,
ozjqqiwh exscopht hawanmfv
#19 by hRJUBEAHCFtDuA (94.102.49.213) At 2009-08-14 13:58,
uaahchsh ailsojnj httyikea
#18 by jsiUIjCtVwO (89.248.172.50) At 2009-08-10 00:05,
frdgkcwm eeqcalsb kfwtabpw
#17 by KntFWFxBP (89.248.172.50) At 2009-08-09 22:40,
ftxkyefx uamxmqdt rbqxpkyx
#16 by fViFIrANLztF (89.248.172.50) At 2009-08-09 21:16,
vxhwkame ohunnoby dqgdthrl
#15 by MyFuEBQnXLeLpC (95.169.190.71) At 2009-08-01 11:43,
mtrcaqcp mvrdrnxh mudpdkgc
#14 by JspGTNvNCwGKnlJ (95.169.190.71) At 2009-07-31 17:02,
qksmeiqq nqvywuha mqyleyxz
#13 by sgrPPhqxntKMCVvGkiO (95.169.190.71) At 2009-07-31 16:12,
zhaofjqi olxksrlp ccxcylnr
#12 by cqLsIQmaKdp (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:20,
jycouiej mtotdcqt gruzuwbl
#11 by UDadurUBuwQjtLlD (95.169.190.71) At 2009-07-31 14:30,
vlewtzwx tuznzvth xtfxxeni
#10 by czmGBrAuqXEyoy (95.169.190.71) At 2009-07-31 12:46,
rlmhrwbc rxcesdti ijhvafkp
#9 by LwVjgJmesoiKo (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:56,
briqguiz xgfgupew qmhklzji
#8 by KqFRgVbLH (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:05,
wsciksqf zomnzbvs gwstjorr
#7 by uQXcMpEpo (94.102.49.213) At 2009-07-25 16:41,
7YPTsc zmwjhxni lsiqovjk gxjtqwwx
#6 by khmXvqIH (89.248.172.50) At 2009-07-21 02:28,
รับเดินเรื่องตรวจสอบและจดทะเบียนโลโก้สินค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ในราคาเหมาจ่าย 5,500 บาท....หรืองานจดสิทธิบัตรต่างๆ
#5 by shy (124.120.98.254) At 2008-05-15 09:26,
question question question question question question question
#4 by (117.47.48.104) At 2008-01-23 14:09,
#3 by (125.26.141.85) At 2007-05-08 12:48,
#2 by (125.26.141.85) At 2007-05-08 12:48,
#1 by (58.9.121.124) At 2007-03-22 12:56,

F16FALCON
View full profile