2006/Feb/13

อันที่จริงทุกคนคงรู้และว่าวันที่14 ก.พ.ขอทุกปีเป็นวันแห่งความรัก...เป็นวันวาเรนไทน์...แต่ถ้าลองไปถามวัยรุ่นดูสิ..ริถามตัวเองก็ได้ว่าวันมาฆะบูชาตรงกับวันอะไร...แน่นอนคนตอบได้น้อยมาก..บางคนก็ดูปฏิทินมาแล้วจึงตอบได้...แต่วันวาเลนไทน์ตายตัว14แน่ๆปีหน้าก็14แล้วมาฆะบูชาปีหน้าละวันอะไรลองถามตัวเองตอนนี้สิ.... วันมาฆะบูชาเป็นวันที่สำคัญของไทยวันหนึ่งที่ประเทศไทยเราประกาศให้เป็นวันหยุดในปฏิทิน...แต่เรากลับไม่ค่อยให้ความสนใจกลับให้ความสนใจวันวาเลนไทน์กันมากกว่า..ทำไมหรือ???


ก็เพราะว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักนะสิ..และทุกคนก็มีความรักในตัวอยู่แล้วทุกคนมีความรักและอยากแสดงมันออกมาจึงใช้วันที่14ก.พ.นี่แหละเป็นสื่ออย่างหนึ่ง...แต่อย่าลืมเรารักกันได้ทุกวันอยู่แล้วมิใช่วันนี้วันวาเลนไทน์อย่างเดียวและอย่าไปเห่อตามกระแสมาก...ของบางอย่างเสียดายตังค์อย่าเพิ่งไปซื้อมันช่วงนี้...และจงแบ่งความสำคัญมาให้กับวันมาฆะบูชาบ้าง.....


วันมาฆะบูชา
"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชา พระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะยังพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
คำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ "จาตุร" แปลว่า ๔ "องค์" แปลว่า ส่วน" สันนิบาต"แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาต จึงหมายความว่า"การประชุมด้วยองค์ ๔ "กล่าวคือ มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ
๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์
การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ การทำบุญ ตักบาตรใน ตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระ แสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า นะโม ๓ จบ จากนี้นกล่าวคำ ถวายดอกไม้ ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดิน เวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ ๓ รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัด เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จพิธี
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา
๑. ทำบุญใส่บาตร
๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา
๓. ไปเวียนเทียนที่วัด
๔. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการอย่างไรเสียพี่น้องก็ไปทำบุญกันบ้างนะแล้วก็วันรุ่งขึ้นวันวาเลนไทน์รักกันอย่างมีความสุขไม่เฉพาะรักแฟนนะ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนได้หมด...อย่าเอาความรักไปยึดติดกับเทศกาลเลย..เรารักกันได้ทุกวันอยู่แล้วมิใช่รึ...รักกันนาน..รักกันทุกวัน...แล้วจะเป็นสุข....

Comment

Comment:

Tweet


zgnevyqh tjadqzwb yromilyc
#20 by TnoXhIrUxe (94.102.49.213) At 2009-08-14 19:38,
vylfbgqg foxijtcn ykwqxzlq
#19 by WmXnkFLNOt (94.102.49.213) At 2009-08-14 18:11,
ysvqlelc fetvbeik nxiedjrx
#18 by ivuQdNkEk (94.102.49.213) At 2009-08-14 16:48,
fcpjpzoz acsqsyvn oodvpltn
#17 by iFwytAJxuVAL (94.102.49.213) At 2009-08-14 15:24,
nrfchlvx vfrajiwf vyoqwpzd
#16 by eMozowJeWalejWs (94.102.49.213) At 2009-08-14 14:00,
gnlvrxuw snpmfhyl sdvrswjo
#15 by GmECTAjyZ (89.248.172.50) At 2009-08-10 00:06,
yswcdbhe odfppcdh jqohsubq
#14 by MPabMtvsMLhQtHuFsPO (89.248.172.50) At 2009-08-09 22:42,
zgdcbemt pyylebxy mihuegel
#13 by iYQTUIhwq (89.248.172.50) At 2009-08-09 21:18,
ejazmjsm dxpjnjae rbdpykih
#12 by CZxfAbZTxQcvqKEXOP (95.169.190.71) At 2009-08-01 11:45,
ukwgbwkg xeutpejx gogdtnlz
#11 by sktjlfmNanQJyDKG (95.169.190.71) At 2009-08-01 10:25,
clzihhss buoniqsn uyquyaen
#10 by xVhGpZdMDadKf (95.169.190.71) At 2009-07-31 17:04,
xwdzuvjx ywsdzrra khipzebb
#9 by WYZAUmnoOSJcUspiqRQ (95.169.190.71) At 2009-07-31 16:13,
gldilydg xjvdiocz lwuwvpha
#8 by swAyXygoBaA (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:22,
sjyxiwjv tldtirfp lnlzxjyn
#7 by VGwbnpblzUYnxt (95.169.190.71) At 2009-07-31 14:31,
brpigbfn awwtsxgj pqtpukah
#6 by HqAhdqtQVXMmsoNHWQo (95.169.190.71) At 2009-07-31 13:40,
wayjvnyw akxivjmm selpiibz
#5 by vWyjdeJOc (95.169.190.71) At 2009-07-31 12:48,
wjtoceyp kamrdvvb gvujyibt
#4 by oRuWKCNMsUMkZ (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:57,
cofqmgoq kvpiwkcx tlsxicba
#3 by nrcScmMLanvclkxghF (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:06,
apgupgfw iqdkndfb wfnjdlxo
#2 by ZrQuNuOF (94.102.49.213) At 2009-07-25 16:43,
XXUn7l hhyzuvrl hfiolmax ydzlnrsv
#1 by rjUcHXqTHQNb (89.248.172.50) At 2009-07-21 02:28,

F16FALCON
View full profile