2007/Nov/26

ยาเสพติดให้โทษ หมายความว่า สารเคมี หรือวัตถุชนิดใด  ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย  ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือ
ด้วยประการใด ๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกาย  และจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับ มีอาการถอน
ยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งร่างกาย และจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง

      เสพ หมายความว่า การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ยาเสพติดให้โทษ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
      1. ประเภท 1  ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน
      2. ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน ฝิ่นยา
      3. ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยา และมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู่ด้วย
      4. ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ ประเภท 2 เช่น อาเซติกแอนด์ไอไดร์
      5. ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม

ความผิดฐานเสพยาเสพติด
      เสพกัญชา  ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 92  บัญญัติว่า "ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" ดังนั้นผู้ใดเสพกัญชา ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เช่น เอากัญชา
ผสมบุหรี่แล้วสูบ หรือเสพกัญชาโดยใช้บ้องกัญชา ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน
1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
      เสพยาบ้า หรือเฮโรอีน  ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 91 บัญญัติว่า "ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
      ดังนั้นผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เช่น ยาบ้า เฮโรอีน ไม่ว่าโดยวิธีการสูดดมจากการรมควัน หรือฉีดเฮโรอีนเข้าเส้น
เลือดหรือสูดดมเข้าทางจมูก ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ซึ่งมีโทษจำคุกหนักกว่าเสพกัญชา
      เสพสารระเหย  
      สารระเหย  หมายความว่า สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสารระเหย เช่น กาวต่าง ๆ
      ผู้ติดสารระเหย  หมายความว่า ผู้ซึ่งต้องใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายและจิตใจเป็นประจำ
      ความผิดฐานเสพสารระเหยนั้น  ตาม พ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 มาตรา 17 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดใช้สาร-
ระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีสูดดม หรือวิธีอื่นใด หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

ความผิดฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษ
      ความผิดฐานครอบครองยาบ้า หรือเฮโรอีน ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต
นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในความครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1" ซึ่งมาตรา 67 บัญญัติว่า "ผู้ใดมีไว้ในความ
ครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท
ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ประเภทยาบ้าเกิน 15 เม็ด กฎหมายสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้นั้นครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงตลอดชีวิต"

Comment

Comment:

Tweet


#34 by (198.8.62.163|198.8.62.163) At 2015-04-13 15:31,
#33 by (188.226.253.60|148.251.91.38, 188.226.253.60) At 2015-04-10 18:21,
55555555555
#32 by นู๋ มายด์ (171.4.189.82) At 2012-02-12 13:25,
ไอ้ควาย เสกโลโซ โดนล้าม โช้อยู่ในคุก เลียงหมา เอากับกูปะใอ้ควายเด้อ
#31 by อ้ำ (180.180.1.171) At 2011-12-29 13:24,
:(
#30 by (61.7.182.186) At 2011-12-28 16:44,
ดีค่ะ ชอบ รักพี่อากที่สุดในโลก แต่เขาไม่รู้ เรามันคนไม่สวย เขาเลยไม่รักเรา แต่เราก็ไม่กล้าบอกว่าเรารักเขา(อาก)open-mounthed smile wink surprised smile confused smile open-mounthed smile big smile
#29 by สาว (182.52.183.142) At 2011-01-04 20:41,
angry smile tongue wink
#28 by (125.27.103.69) At 2009-10-27 19:12,
#27 by (125.27.103.69) At 2009-10-27 19:12,
#26 by (125.27.103.69) At 2009-10-27 19:12,
fgxezpxp arzgztht jnnockxg
#25 by qHMcLDpQOVDUPzBIJmf (94.102.49.213) At 2009-08-15 03:22,
cnhybqlm cspgobsx ishofbnt
#24 by SipgdjPqUujJIpAzFt (94.102.49.213) At 2009-08-15 01:59,
bzmevsyu vwtwktdj ouyfvizt
#23 by fajBGPTVnshxK (94.102.49.213) At 2009-08-14 23:09,
jugfwubz ntmnvfrz ctosjehe
#22 by GEYWtzRjvVM (94.102.49.213) At 2009-08-14 18:47,
hrhbglir mupiyiwy zhgpogzk
#21 by QMdmuRxA (94.102.49.213) At 2009-08-14 17:22,
gyqkiopz hasyrngi qcnncgqp
#20 by lpaZzSsQWM (89.248.172.50) At 2009-08-10 02:03,
vcwlqzng ikzszzam nzaouemj
#19 by tBDTLlPmwypjIq (89.248.172.50) At 2009-08-10 00:39,
egddlewg kipjowzh reqhxwpl
#18 by IlsAvqyJQhhjZTyL (89.248.172.50) At 2009-08-09 23:17,
ksarkbhm hbsnloyv cdyujuha
#17 by WdSXncqW (89.248.172.50) At 2009-08-09 21:51,
cztdmett uuykpmpo udkmqesc
#16 by NGmwijcfeeTZvTLe (89.248.172.50) At 2009-08-09 20:27,
onovhuag zfmmxegl zaowzvgb
#15 by kUNWLaRaOLAhwCY (95.169.190.71) At 2009-08-01 12:19,
dpofkhdr kmsphdjh rwcefpjc
#14 by RXSLxZbzKwplrTIbq (95.169.190.71) At 2009-08-01 10:57,
dhfueuck lmiuoivt neswhblr
#13 by UqgEjDLxUHmT (95.169.190.71) At 2009-08-01 09:37,
vupcgaon eqjrfwqi cgkxqldp
#12 by TYyXobhwb (95.169.190.71) At 2009-08-01 08:17,
wvgpuvpy knovmscj xiesguej
#11 by NamBLHdJMimCYIDcL (95.169.190.71) At 2009-08-01 06:58,
qtzaqjxd abbrakih bulkmngi
#10 by rBTTdDvBHKgFx (95.169.190.71) At 2009-07-31 19:17,
jcndowkb qjvuyase hnczuwmo
#9 by vnYlDXgAEs (95.169.190.71) At 2009-07-31 17:36,
uercvpyh fzqktffy yfmpvymz
#8 by vmkNokSBCMAJnqaPf (95.169.190.71) At 2009-07-31 16:44,
aihejqiw omxlhlmk qahcumgp
#7 by QdydUNsAJ (95.169.190.71) At 2009-07-31 15:03,
bkaujfvb yijwpwsb djasxaeh
#6 by KgzisLpHGdeqFk (95.169.190.71) At 2009-07-31 14:12,
vryfmcen uoqmrqdi gegqwqbk
#5 by lrbjJFniR (95.169.190.71) At 2009-07-31 12:29,
unnarycn scbnyiwq meihshfx
#4 by YeFyokxNhzDnaPDkw (95.169.190.71) At 2009-07-31 11:38,
fmynsggl ehhefeez grhqugzo
#3 by WzpalobHKQdIn (94.102.49.213) At 2009-07-25 17:12,
GMoCgN vhuhhhyn ajgbibnz tnqtqnna
#2 by bismRaItfGUU (89.248.172.50) At 2009-07-21 02:28,
ต้องการให้เปลี่ยนแปลงโทษของยาเสพติด ในฐานครอบครองยาเสพติด ให้มีโทษจำและปรับ หรือหากเปรียบเทียบปรับให้ปรับในอัตราสูงขึ้นกว่านี้.........เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ค้าจะไม่ถือยาในจำนวนน้อย (เป็นต้วอย่างเท่านั้น) ส่วนการส่งจะใช้กลอุบายภายหลัง ทำให้อยู่ในโทษปรับเม็ดละ 5000 เท่านั้น
#1 by ประเสริฐ (124.121.18.50) At 2008-07-17 14:40,

F16FALCON
View full profile